Értékelés

A tervezett előadás összefoglalóinak elbírálását két független bíráló végzi. Alapvetően a kutatásokat a bírálók az alábbi célkategóriákba sorolják

Célkategória A kutatás fő jellemzői
Elméleti: a kutatás a jelenségek magyarázatára összpontosít, segítségül hívva a logikai elemzést, továbbá a teóriák, alapelvek és más kutatási formák (pl.: empirikus tanulmányok) eredményeinek szintézisét.
Empirikus: a kutatás arra fókuszál, hogy meghatározza, az oktatás hogyan működik; ehhez felhasználja a kommunikáció, a tanulás, a teljesítmény és a technológia elméleteihez kapcsolódó következtetéseket.
Interpretáció: a kutatás azt kívánja ábrázolni, hogy az oktatás hogyan működik; ehhez leírja és értelmezi az emberi kommunikációhoz, tanuláshoz, teljesítményhez és a technológia használatához kapcsolódó jelenségeket.
Fejlesztési: a kutatás középpontjában az emberi kommunikáció, a tanulás és a teljesítmény növelése érdekében, a technológia és az elmélet felhasználásával kitalált és fejlesztett kreatív megközelítések állnak.
Értékelő: a kutatás egyéni programra, termékre, módszerre összpontosít, többnyire alkalmazott környezetben; célja a vizsgált dolog leírása, fejlesztése, esetleg a hatékonyságnak, az értéknek a felmérése.

Az értékelés az alábbiakban felsorolt szempontok alapján történik:

  • A konferencia témáihoz való illeszkedés, aktualitás;
  • A kutatás tárgyának, céljainak megfogalmazása;
  • A kutatás tudományos (szakirodalmi) háttere, módszere;
  • A kutatás elméleti és gyakorlati jelentősége;
  • Az eredmények bemutatása.

Ha a két bíráló által adott pontszám között 10 pontnál nagyobb a különbség, harmadik bíráló bevonására kerül sor. A részvétellel kapcsolatos végleges döntést a Tudományos Programbizottság hozza meg.